05 oktober 2010

Fengsel for å synge falsk

BBC melder at det filipinske parlamentet nylig har vedtatt en lov som gjør det straffbart å synge falskt eller på andre måter fremføre nasjonalsangen på usømmeligvis. Overtredere kan regne med en straff som varierer fra en bot på 2000 dollar (ca 16 000 kroner) opp til to års fengsel!

Ikke er det et alternativ å ikke synge heller:

This new bill is very precise: the anthem should be sung to a marching tempo, within the range of 100 to 120 beats per minute. When it is played at public gatherings and in cinemas, all citizens should stand to attention and sing with fervour, as a sign of respect.

Lurer på om denne loven gjelder likt for filipinske statsborgere og for utlendinger.
-

Ingen kommentarer: