06 juli 2009

Kupp eller ikke kupp

Søndag 28. juni ble Manuel Zelaya avsatt som president i Honduras og sendt ut av landet. Jeg har skrevet en artikkel for Minerva der jeg går gjennom de legale vurderingene som ligger bak avsettelsen.
-

Ingen kommentarer: