01 juli 2009

Doble standarder

Organisasjonen for amerikanske stater (OAS) var i den kalde krigen et USA-kontrollert organ hvor stormakten kunne ha kontakt med og en viss kontroll over andre stater på den vestlige halvkulen. Alle landene er medlem, bortsett fra Cuba, som ble ekskludert i 1962. Siden murens fall har organisasjonen imidlertid fått en sunnere og mer balansert maktfordeling. Men de siste årene, med den chilenske sosialdemokraten Miguel Insulza ved roret, og en aktivistisk politikk fra Hugo Chávez' side, har organisasjonen dreid vel langt mot venstresiden.

Dette har blitt veldig synlig bare i løpet av juni måned. I pinsen var OAS-landenes utenriksministre samlet i Honduras og vedtok å invitere Cuba tilbake i varmen, uten betingelser om frie flerpartivalg og pressefrihet, som står i organisasjonens vedtekter. Siden søndag har OAS først fordømt avsettelsen av Honduras' president Manuel Zelaya og siden gitt landet et ultimatum om å gjeninnsette Zelaya innen 72 timer. Og ikke et ord om Zelayas maktmisbruk og overkjøring av andre demokratiske institusjoner. Men Insulza har vel fulgt med Chávez denne gangen. Og han kalles tydeligvis ikke El Panzer for ingenting.

Ja, og presidenten i FNs generalforsamling, Miguel d'Escoto fra Nicaragua, er en svoren tilhenger av venstreradikaleren Daniel Ortega.

Politisk upartiske internasjonale organisasjoner? Pøh!
-

Ingen kommentarer: