07 januar 2009

Tetris mot traumer

De siste to ukene har jeg lest to artikler som har handlet om behandling av traumer eller Post-traumatisk stressyndrom (PTSS) som vel er den mer korrekte medisinske diagnosen. The Economist skrev i julenummeret sitt om forsøk med ecstasy for å behandle traumer, ikke ulikt forsøkene med LSD i etterkrigstiden. Mer kuriøst er det å lese i BBC at Tetris angivelig kan hjelpe mot traumer. Jeg synes antakelsen deres var ganske artig, i hvert fall hvis man tolker den nokså bokstavelig:

Players [of Tetris] had fewer "flashbacks", perhaps because it helped disrupt the laying down of memories, said the scientists.

Ellers slår det meg hvor relativt få observasjoner man har i disse eksperimentene for å generalisere funn. Kun 40 personer. Også var det bare et "kunstig" traume attpåtil. Jaja... kvalitativ metode er ikke min sterkeste side.
-

Ingen kommentarer: