23 september 2010

Kunstmonstermast i nord

Statnett har utlyst en designkonkurranse i forbindelse med at det skal settes opp en - 1 - kunstmast i monstermastspennet mellom Balsfjord og Ofoten i Nord-Norge. 56 bidrag, av ganske ymse kvalitet og kuriøsitet, kan sees på nettsidene til Statnett.
-

Ingen kommentarer: