21 september 2009

Arrangementsanbefalinger

Onsdag 23. september er det mer enn nok å ta seg til i Oslo. Dagen begynner tidlig; klokken 07:45 er det Minerva-seminar om "dulting" - eller "nudging", som det heter på engelsk. Teorien om dulting er at

Gjennom å bli dultet i riktig retning vil vi gjøre valg som er bedre i samsvar med våre egne sanne interesser, samtidig som man unngår direkte tvang. Men fremmer dultingen virkelig frihet og autonomi, eller blir den bare enda et virkemiddel for staten til å styre våre liv mot det politikere og eksperter mener er bra for oss?

Veldig interessant tema, ikke minst siden dette temaet har en ange av klassisk sosialistisk menneskesyn, samtidig som det er veldig i vinden i Obamas hvite hus. Og det er et meget kompetent og interessant panel: Tidligere visepresident i Stortinget Inge Lønning (H), forsker og forfatter Bent Sofus Tranøy og filosof Lars Fr. H. Svendsen.

---På ettermiddagen er det over til noe helt annet: Klokken 17 kan man få med seg en boklansering i regi av vidunderlige Flamme forlag. Det er Terje Thorsen som gir ut diktsamlingen Dikt fra ei nonne, og lanseringen skjer selvsagt på Tronsmo bokhandel, forfatterens arbeidssted.

I tillegg er det et par interessante arrangementer på Litteraturhuset, om Darwin og religion (Inge Lønning får en hektisk dag, ser det ut til) og en film om ikke-voldelig fredsarbeid i Liberia under tyrannen Charles Taylor (ikke filosofen, altså)

Selv skal jeg i hvert fall få med meg det første seminaret, men kan godt hende jeg prioriterer fotballtrening på kvelden, gitt.
-

Ingen kommentarer: