18 august 2009

En grunn til at man kan bli Frp-velger

Stavanger Aftenblad melder i dag at Statens vegvesen (populært kalt Satans vegvesen nord for moralsirkelen) har besluttet å lage en helhetlig konseptvalgutredning for E39 på strekningen Søgne - Ålgård. Dette faller ikke i god jord i Rogaland fylkeskommune:

– Det høres jo flott ut at Europaveg 39 skal prioriteres høyere, men en konseptvalgutredning (KVU) som ser hele denne strekningen under ett, betyr forsinkelse for E 39-strekningen Ålgård–Vest-Agder. Det betyr at vi ikke kommer i gang med E 39-utbedringene som lå i Dalane-pakken før om flere år. Dermed må vi leve med manglende utbedring av flere ulykkesbelastede strekninger og dårlig fremkommelighet flere steder, utdyper [fylkesvaraordfører Ellen] Solheim, som ledet arbeidet med Dalanepakken.

Etter å ha lest Vegvesenets oppslag om konseptvalgutredning kan jeg garantere at det kommer til å ta mange år, og her er en rekke formuleringer som kan få en til å føle seg som Josef K:

"Vurdere ulike alternative måter"

"Beslutte om man skal starte planlegging"

"Behovsanalyse, strategidokument, kravdokument, alternativanalyse"

"Grundig gjennomgang av ulike interessenter og deres behov"

"Formulere mål for tiltaket"

"Konseptene vurderes i alternativsanalysen i forhold til måloppnåelse"

Og fanfaren til slutt:

"Ved utarbeidelse av KVU vektlegges en åpen prosess med bred deltagelse fra kommuner, fylkeskommuner, næringsliv og ulike interesseorganisasjoner. KVU rapporten sendes på høring."


Det lukter ikke akkurat effektivitet eller handlekraft av dette, snarere byråkrati og tidsbruk. Rogaland har jo sine erfaringer fra tidligere, fortsatt ifølge Stavanger Aftenblad:

Solheim minner om at det ble brukt hele tre år på KVU for Boknafjordkryssingen. Ingen ting ble den gang endret i forhold til de planene som Rogaland fylkeskommune hadde laget.

Og hvor kommer så Fremskrittspartiet inn i bildet? Jo, folk flest ser (og merker) at veien er dårlig. Folk flest ser at noe må gjøres og synes det er innlysende hva som må gjøres. Folk flest fatter ikke hvorfor man skal bruke masse tid og penger på noe som er innlysende. Frp snakker som og bruker tankegangen til folk flest. De kommer med enkle løsninger og viser handlekraft. Klart det selger! I blant er det nesten så jeg kunne vurdert å stemme på dem selv.

OPPDATERING: Statssekretær i samferdselsdepartementet Geir Pollestad (gjett om han kommer fra Jæren) er i Stavanger Aftenblad like hoderystende til KVU-vedtaket: "Vi trenger ikke koble inn en masse økonomer for hver gang. Vi trenger ikke bruke masse tid og penger på å utrede hver minste ting. Vi må få tilbake den sunne fornuften."
-

Ingen kommentarer: