15 januar 2009

Ordspill og regneproblemer

NRK har foretatt en noe lemfeldig saksing av en pressemelding fra Norwatch om at norsk våpeneksport har økt siste året. Overskriften måtte selvsagt bli:

VÅPENEKSPORTEN EKSPLODERTE

Norwatch på sin side har kommet fram til tallene ved å kjøre tabeller i Statistikkbanken etter at Statistisk sentralbyrå i dag publiserte eksporttallene for 2008. Samlet våpeneksport skal ha økt med 44,5 prosent og eksport av våpen til USA med hele 85,6 prosent. Det vil si, prosentvis økning er regnet ut fra beløpstall i kroner, og disse tallene tar muligens hensyn til prisstigning, men definitivt ikke det faktum at valutakursene har endret seg ganske mye det siste halvåret. Især har dollaren styrket seg betraktelig vis-a-vis den norske krona. Disse tallene sier noe om inntjeningen for denne varegruppen, men det blir støyende data dersom man ønsker å måle endringer i omfanget av våpeneksporten, hvilket nok er Norwatch' anliggende.
-

Ingen kommentarer: